24 96 15 23 info@ekstern-hr.dk
Logo for ekstern-HR
Annette Dehlholm - CEO i ekstern-HR

Få en HR-konsulent på abonnement

Har du brug for at kunne sparre med en uvildig og få hjælp til de kringlede personalejuridiske regler, så du kan koncentrere dig om at drive din virksomhed, som du gør det bedst.

Sammen gennemgår vi din virksomhed og lægger en plan for, hvilke HR-opgaver du har brug for hjælp til. Det kan både være de akutte spørgsmål og den langsigtede indsats.

 

Ad hoc HR-opgaver

Annette Dehlholm

Håndtering af sygefravær

Personalejuridisk rådgivning

Personalejuridisk rådgivning

Der er rigtig mange regler at holde styr på, nar man har ansatte i en virksomhed. Jeg foreslår derfor, at du kontakter mig, hvis du har spørgsmål om funktionærlov, overenskomster, de nye regler for barselsorlov, ferie, arbejdstid mv. - eller bare ønsker en generel gennemgang af, hvad det er vigtigt at være opmærksom på.

Jeg kan hjælpe dig med fortolkninger og vejlede dig i, hvad det konkret betyder for din virksomhed.

Ansættelseskontrakter

Skab de bedste rammer for din virksomhed

Trygge forhold for medarbejderne gør det nemmere at tiltrække de stærkeste profiler og får lettere ved at skabe vækst i din virksomhed

Derfor er det vigtigt, at en ansættelseskontrakt er formuleret klart og utvetydigt, så der ikke senere opstår ueninghed om hvad der er aftalt.

Jeg tilbyder at gennemgå jeres ansættelseskontrakter og sikre, at de opfylder gældende lovgivning og skaber tryghed både for medarbjedere og virksomhed.

Vi kan også aftale, at jeg laver kontrakten, når I ansætter nye medarbejdere eller udarbejder en skabelon, som I kan bruge fremover.

Personlig ledelsesrådgivning

Personlig ledelses-rådgivning

Som leder er man ofte alene om at skulle træffe beslutninger om, hvor virksomheden skal hen og hvordan peronalesager skal håndteres. Jeg tilbyder dig et fortroligt rum, hvor du kan vende det svære og få sparring på konkrete sager.

Jeg har en organisatorisk forståelse og jeg er ikke fedtet ind i hverdagen, så jeg kan bedre se de mønstre og vaner, der er med til at give udfordringer i hverdagen. Det kan være den interne struktur, manglende forventningsafstemning eller et kompetencegab.

Dertil får du ikke kun råd og vejledning om reglerne, men også et take på hvordan du kan håndtere sagen og hvordan det vil påvirke resten af medarbejdergrupen, uanset hvilken løsning du vælger at gå med.

Opsigelse af en medarbejder

Opsigelse af  medarbejdere

Når det er nødvendigt, at opsige en medarbejder er der rigtig mange forhold at være opmærksom på.

En opsigelse er næsten altid en kedelig affære. Særligt for den medarbejder, der bliver afskediget, men også for de kollegaer som står tilbage.

Men ved at håndtere det med ordentlighed og værdighed signalerer I som virksomhed, at I respekterer jeres medarbejdere og gør jer umage også med den svære opgave.

Jeg kan hjælpe dig med forberedelse af sagen, udfærdigelse af dokumenter, samtaler med medarbejderen, forhandling med faglige organisationer og alle de andre elementer, der kan være i forbindelse med en opsigelse af en medarbejder.

eksternHR er et alternativ til dyre advokatregninger, når du skal bruge personalejuridisk rådgivning.

 

Dertil får du ikke kun råd og vejledning om reglerne, men også et take på hvordan du kan håndtere sagen og hvordan det vil påvirke resten af medarbejdergruppen, uanset hvilken løsning du vælger at gå med.

Tilknyt en fast ekstern HR konsulent

– og skab langsigtet struktur og forudsigelighed

Som fast tilknyttet HR konsulent tager jeg hånd om jeres HR-årshjul og sørger for, at det holder sig kørende – selv når I har travlt.

Lad mig stå for driften af jeres faste eller lejlighedsvise HR-aktiviteter i løbet af året.

Så drukner de ikke i den daglige drift, eller optager interne ressourcer, der er brug for til andre vigtige opgaver.

HR konsulent Annette Dehlholm - Billede beskriver en bog på et borg

Læs mere om min baggrund her

Samarbejdsmodeller

Et samarbejde med eksternHR kan forgå på flere måder.

 

Den helhedsorienterede løsning:

Vi kan aftale en fast tilknytning på et bestemt timetal pr. måned, hvor jeg løser de aktuelle opgaver og evt. planlægger og strukturerer virksomhedens HR opgaver i et årshjul. Løsningen sørger for at komme på forkant, så der ikke opstår uforudsete problemstillinger, der koster virksomheden tid og ressourcer.

Løsningen til enkeltstående opgaver:

Har du brug for assistance til uforudsete hændelser eller pludselig opståede problemstillinger kan jeg hjælpe dig på timebasis. Ordningen og tilknytningen kan være mere permanent med en klippekortsordning.

Lad mig hjælpe dig med dine HR opgaver

Book et møde i dag og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed.